Wie is (de man achter) “GELUKSDRS”?

Portret van Akshaya de Groot (geluksdoctorandus) door Desiree VerstegeJa, ik!, zei de gek.

Ben je eigenlijk wel doctorandus?
Ja, hoor, al vanaf 1984.

Daar zie je inderdaad wel naar uit. Maar je bent toch niet in geluk afgestudeerd?
Nee hoor, ik ben onderwijssocioloog.

En waar komt dat geluk dan vandaan?
Het belangrijkste deel komt altijd van binnen, maar een beetje hulp en succes heb je wel nodig.

Dat bedoelde ik eigenlijk niet. Hoe ben je in het onderwerp ‘geluk’ verzeild geraakt?
Ik was aanvankelijk vooral geïnteresseerd in “morele vooruitgang”. Niet alleen in die van mensen, maar vooral in die van samenlevingen, dus van mensen samen. Anders gezegd, ik vroeg me af: wat voor leerprocessen zijn er nodig om samen betere mensen te worden?

Het lijkt zo’n simpele vraag, maar bijna niemand stelt hem. Ik heb de indruk dat we in veel opzichten (niet in alle natuurlijk) door de geschiedenis heen betere mensen zijn geworden en betere samenlevingen hebben gecreëerd dan in vroeger tijden. Er zijn immers maar weinig mensen die naar vroegere tijden terug zouden willen. We zijn in ons land vrij en democratisch, ons bestuur is vrijwel niet corrupt, we kunnen goed organiseren, er is ruimte voor idealen… Maar we beseffen nauwelijks waardoor die vooruitgang tot stand is gekomen. 

En als we dat leerproces niet begrijpen, kunnen we die verworvenheden op den duur niet vasthouden, laat staan dat we ze kunnen uitbreiden. Nu al scoren Nederlandse scholieren slecht in burgerschap.

Dat is mooi, maar hoe kwam je dan uit bij geluk?
Het is heel moeilijk om een maatstaf voor morele vooruitgang te vinden, die voor (bijna) iedereen aanvaardbaar is. Je hebt namelijk een soort meetlat, en een richtingwijzer, nodig om te kunnen zeggen: dat is morele vooruitgang.

Met geluk bleek dat makkelijker, daar blijkt zelfs al een wetenschap van te zijn.

En dat heb je allemaal zelf bedacht?
Ja en nee. Ik wilde er zowel een boek over schrijven als een proefschrift in de filosofie. Bij dat laatste ben ik ruim twee jaar begeleid door de hoogleraar ethiek aan de Vrije Universiteit in Amsterdam (prof. dr. Bert Musschenga).

Het mooie is dat ik daardoor enerzijds veel kon lezen over de wetenschap van het geluk. Maar als filosoof ben je anderzijds ook in staat de wetenschap een beetje te relativeren. We hebben immers allemaal onze eigen ervaringen met geluk — en niet te vergeten met ongeluk. Daar leren we van en daar trekken we bepaalde conclusies uit. Hoe verhouden die zich tot de wetenschap van het geluk? Wat heeft die daaraan toe te voegen? En er zijn ook andere bronnen, waarvan we over geluk kunnen leren, zoals de oude Griekse en Romeinse filosofen, of die uit het Oosten. 

Kun je bij geluk dan wél meten of mensen en samenlevingen daarin vooruitgaan?
Ja, in grote lijnen kan dat. En het mooiste van alles is: dat weten we op basis van wat mensen zelf over hun geluk zeggen!

En welke moraal je ook aanhangt, bijna iedereen zal zeggen dat een samenleving waarin mensen gelukkiger zijn in het algemeen ook een betere samenleving is.

O.k., dus zo ben je bij ‘geluk’ uitgekomen. Maar inmiddels zul je dan toch wel zo’n beetje geluksdoctor zijn?
Nee, ik heb veel tijd gestoken in de voorbereiding. Zoveel zelfs dat mijn promotor meende dat ik het proefschrift nu in twee jaar zou kunnen schrijven. Maar er kwam een eind aan mijn eigen middelen en het bleek niet mogelijk subsidie te vinden. (Dat zegt iets over de onderzoeksprioriteiten in dit land en hoe men aankijkt tegen promovendi met levenservaring… — maar dit is terzijde.) Dus ik ben nog steeds doctorandus.

Tja, bescheidenheid siert de mens…

Maar wat brengt je er dan toe om deze website te maken? Of om zo’n boekje te schrijven als ‘Geluk voor Kamerleden’ ?
De essentie is: goede ideeën zoeken een publiek. Er zijn zóveel waardevolle inzichten over geluk, zóveel vruchtbare en nog onvermoede invalshoeken, waarop je kunt komen door het streven naar geluk serieus te nemen. Veel daarvan kunnen mensen samen oppakken, ook al hebben ze verschillende achtergronden.

Laat mij daarover maar communiceren, want ik ben al jarenlang journalist, schrijver en communicatieadviseur voor tal van bladen en organisaties. Van de gezondheidszorg en de wetenschap tot en met… grote projecten bij de politie en de luchtmacht.

Ja, dat verwacht je niet, hè?

Kort op een rijtje
In de loop der tijd schreef ik vier boeken:

Covers van 4 boeken geschreven door Akshaya de Groot
Artikelen van mijn hand verschenen destijds in o.a.: Trouw, Intermediair, Defensiekrant, Nieuwsblad Gezondheidszorg en tientallen andere bladen.

Als communicatiedeskundige werkte ik voor o.a.: de Koninklijke Luchtmacht, de Politie, het Ministerie van Defensie en uiteenlopende gezondheidsorganisaties (zoals thuiszorg en revalidatie).

Sinds de start van deze website verschenen interviews in o.a.: Trouw en Libelle.

HP/DeTijd nodigde mij uit een essay te schrijven over politiek en geluk. En Talkshow ‘Stadsleven Amsterdam’ van Tracy Metz vroeg om een gastblog n.a.v. het thema ‘Happy City’.

Wil je nog meer weten over wat ik heb gedaan? Kijk dan op LinkedIn.

Met dank aan Désirée Verstege voor het portret bovenaan deze pagina: DV-fotografie.nl