7. Probeer te vergeven

Foto van Gandhi met citaat "The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong."

Iemand vergeven, is niet altijd makkelijk. Zelfs al heb je moreel gelijk en is jou onrecht aangedaan, toch is vergeving vaak beter voor je eigen geluk en gemoedsrust.

Iemand anders vergeven om er zelf beter van te worden?
Eigenlijk is vergeving, net als vriendelijkheid, iets dat tussen personen plaatsvindt. Bijvoorbeeld om een verstoorde relatie weer goed te maken. En juist degene die vergeven wordt lijkt er baat bij te hebben.
Maar uit het oogpunt van geluk zien we dat er nog een ander aspect meespeelt: òòk degene zelf die vergeeft, kan er beter van worden. ‘Iemand vergeven’ kan ‘degene die vergeeft’ helpen om diens boosheid op de dader en over wat er is gebeurd te verminderen. Je hebt dan nog steeds onrecht geleden, maar het is niet meer het allesbepalende thema van je gedachten en emoties. Je gevoelens rond het gebeurde worden minder heftig en je stemming kan weer lichter worden. Het wordt weer makkelijker je met andere en leukere dingen bezig te houden, net als vòòr het gebeurde.
Bovendien: dit gunstige effect kan ook optreden, als je om welke reden ook geen contact meer hebt met de persoon die je hebt vergeven.

Psychologisch onderzoek naar ‘vergeving’
Ook naar ‘vergeving’ en ‘leren vergeven’ is al veel onderzoek gedaan. Dat is waaraan geluksonderzoekster Sonja Lyubomirsky deze wijsheden ontleent. Geloof het of niet, in het jaar 2000 verscheen er zelfs een handboek, met de titel (in het Engels) Vergevingsgezindheid: theorie, onderzoek en praktijk.

Maar ‘vergeven’ doe je toch niet volgens een boekje?

Jij hebt immers gelijk…
Vergeven gaat vaak niet vanzelf. Jou is immers onrecht aangedaan, en jij bent degene die (naar je gevoel) moreel in het gelijk staat. Je zou dus volkomen in je recht staan wanneer je iemand die iets heel ergs heeft gedaan niet wilt vergeven.
Alléén… daar gaat het nu even niet om. Want hoe gerechtvaardigd het ook is dat je boos of zelfs woedend bent, je wordt daar zelf niet gelukkiger van.

Stappen op weg naar vergeving
‘Iemand vergeven’ is niet altijd makkelijk. Volgens Sonya Lyubomirsky zou het wel eens de moeilijkste van al haar 12 geluksactiviteiten kunnen zijn. En iets wat moeilijk is, kun je niet in één keer doen. Ze geeft daarom de volgende adviezen, die iemand kunnen helpen om gaandeweg die stap te zetten.

1. Probeer eens voorbeelden te vinden van een situatie waarin je zelf (door iemand anders) bent vergeven. Hoe voelde dat?

2. Ga in gedachten eens na hoe jij jezelf zou verontschuldigen voor kwaad dat je iemand anders hebt aangedaan. Toon begrip voor wat je hebt aangericht, probeer wat je deed te verklaren, en maak er excuses voor — op zo’n manier dat je het zelf overtuigend zou vinden. Hiermee verplaats je je in de situatie van een dader.

Lyubomirsky is er trouwens een groot voorstander van om, als je dit wilt oefenen, het op schrift te doen; in de vorm van een denkbeeldige verontschuldigingsbrief.

3. Nu ga je weer terug naar je eigen situatie. Probeer je eens in te leven, en daarbij heel goed op je lichamelijke reacties te letten, hoe het zou zijn als je iemand zou vergeven.

4. Schrijf de persoon die je vergeving wilt schenken een vergevingsbrief.

Je kunt zelf besluiten of je die wilt versturen! Ook als je de brief niet op de post doet, kan het schrijven je helpen om vrede met de situatie te vinden.

Vergeven en vergeten
Zoals gezegd, vergeven kan moeilijk zijn. Het heeft veel te maken met wat er is gebeurd. Toch spelen er misschien ook factoren in je eigen persoon mee, die het moeilijker maken.

Het is belangrijk is dat je er niet in blijft hangen en je weer lichter kunt voelen. Alleen daarom al, moet je jezelf soms een zetje geven en zeggen: move on. Als het vergeven van iemand (om welke reden ook) moeilijk is, laat het dan maar rusten, en ga door met andere dingen! Anders gezegd, als je iets niet kunt vergeven, vergeet het dan maar. De kans is groot dat het vergeven daardoor vroeg of laat makkelijker wordt.

Besef ook dat alle geluksactiviteiten met elkaar samenhangen en daardoor elkaar kunnen versterken.

 

Ga nu verder naar: Geluksactiviteit 8. Versterk flow-ervaringen