4. Wees vriendelijk en behulpzaam

Iedereen vindt het fijn als anderen aardig tegen hem of haar zijn. Een vriendelijk gezicht en een paar warme woorden dragen al snel bij aan ons geluksgevoel van die dag. Maar dáár gaat het hier niet over…

Geluk geven maakt ook de gever gelukkig
Het punt is dat wij zèlf gelukkiger worden, wanneer wij iemand anders opbeuren of welwillend tegemoet treden. Ontdekkingen als dit, zetten allerlei ideeën over ‘eerlijke ruil’ als basis voor menselijke relaties op hun kop.

Van religie naar onderzoek
Het idee dat goede daden òòk goed zijn voor degene die ze verricht is niet nieuw. We vinden dit in alle religies terug. Maar dan gaat het over ‘goed voor onze ziel’. Dat is voor wetenschappers moeilijk te onderzoeken. Als je echter niet naar het effect op onze ziel kijkt, maar naar dat op ons geluksgevoel, valt het wel degelijk te meten.

“Dat gebeurde bij mijn weten voor het eerst in ons lab”, schrijft geluksonderzoekster Sonya Lyubomirsky. Eerder onderzoek had al aangetoond dat gelukkige mensen vaak hulpvaardiger zijn. Maar of ze van die hulpvaardigheid zelf gelukkiger werden, was niet bekend. En dat is wat Lyubomirsky en haar medewerkers graag wilden weten.

Om daar achter te komen, deelden ze een aantal proefpersonen in twee groepen in. Ze vroegen hen om vijf vriendelijke daden per week uit te voeren, gedurende een periode van zes weken. De eerste groep moest dit verspreid over de week doen, de andere moest alle goede daden telkens op één dag van de week verrichten. Conclusie?

De hulpvaardigheid bleek inderdaad tot een stijging van het geluksniveau te leiden,

…zij het alleen bij degenen die hun goede daden op één dag deden.

Sindsdien is er meer onderzoek gedaan, ook van langere duur. Zoals bij vrouwen die een jaar lang vrijwillig ‘buddy’ waren. Ook in dit geval leek een positieve invloed van hun hulpvaardigheid op het eigen geluk aannemelijk. Maar hoewel er veel aanwijzingen in de goede richting wijzen, is het causale effect nog niet helemaal overtuigend aangetoond.

Wanneer moet je helpen?
We kunnen ons afvragen, hoe erg het is dat we niet weten ‘of je van helpen gelukkiger wordt’ dan wel ‘dat gelukkige mensen vaker iemand helpen’.

  • Ten eerste, doorgaans helpen we iemand anders niet om er zelf beter van te worden. Dat we er zelf beter van worden, is meegenomen, maar dat is niet waar het om draait.
  • Ten tweede, is het helpen van iemand anders niet altijd goed voor onszelf. Het kan ook teveel van iemand vragen om altijd maar weer voor anderen klaar te staan.

Veel komt dus aan op ons eigen oordeel, afhankelijk van de situatie.

Dit onderzoek is vooral interessant, doordat het laat zien hoe het komt dat ‘helpen’ ons veel voldoening kan geven.

Hoe kun je nu iets ‘krijgen’ door te ‘geven’?
Hoe kan het dat het helpen van anderen ook onszelf gelukkig maakt? Lyubomirsky somt daar een aantal redenen voor op, die ons veel over de relatie tussen geluk en hulpvaardigheid kunnen leren.

• Door iemand te helpen, overwin je een stukje van je eigen angst, ga je anders aankijken tegen tegenslag, en ontdek je dat er manieren zijn om daarmee om te gaan. 

• Wanneer we iemand helpen, zien we hem of haar in een ander daglicht en met meer mededogen (‘zoiets kan iedereen overkomen’).

• Je richt je aandacht niet op je eigen problemen, maar op iemand anders (dat is goed als ‘afleiding’ en het geeft je leven meer ‘zin’).

• Helpen geeft een gevoel van verbondenheid en solidariteit (‘we staan er samen voor’).

• Door dit alles kijken we ten slotte met meer respect en voldoening naar onszelf (we krijgen een beter ‘zelfbeeld’).

Dus dààrom zijn ‘geven’ en ‘helpen’ ook goed voor onszelf !

Is het egoïstisch om naar geluk te streven?
Er is nog een reden, waarom dit onderdeel van het geluksonderzoek zo belangrijk is. Mensen die naar geluk streven, wordt vaak verweten dat dit egoïstisch is: want hoe zit het dan met het geluk van anderen?
Maar onderzoek als dit laat zien dat het ‘streven naar je eigen geluk’ en het ‘oog hebben voor het (on)geluk van anderen’ helemaal niet ver van elkaar af ligt. Het omgekeerde, je afsluiten voor de pijn en tegenslag van anderen, draagt in elk geval op langere termijn niet bij aan ons geluk…

Vul vriendelijkheid en hulpvaardigheid op je eigen manier in, maar zie het als een integraal deel van je streven naar geluk.

Ga nu verder naar: Geluksactiviteit 5. Koester sociale relaties