Geluk voor elkaar

Gelukkige-rups«Geluk voor elkaar» is een korte cursus van 4 lessen over geluk, speciaal voor Haagse vrijwilligers, die zich kunnen aanmelden via PEP.

Als vrijwilliger zet je je in voor het geluk van anderen. Vaak merk je dat je daar ook zelf voldoening aan ontleent.
Een belangrijke bron van geluk, iets doen voor elkaar, heb je dus al ontdekt!

Maar er zijn nog andere bronnen. Soms valt het geluk je toe, soms vind je het juist niet op de plaats waar je het verwacht. Daarom helpt het om iets meer van geluk af te weten, en van de manieren waarop je dit kunt zoeken of bewaren. 

In de cursus bespreken we praktisch en nuchter hoe je het voor elkaar krijgt om gelukkiger te worden — zowel alleen als met elkaar. Het zal gaan over je eigen geluk, en over dat van de mensen bij wie je als vrijwilliger betrokken bent. We gaan er daarbij van uit dat het leven niet altijd loopt zoals je dat zou willen. Bij het zoeken naar geluk doen we er goed aan daar rekening mee te houden.

In de eerste les maken we kennis met elkaar, we wisselen uit wat geluk voor ieder van ons betekent, en ik vertel wat we kunnen leren van filosofie en wetenschap over geluk. Daarbij komen ook de verschillende invloeden op geluk aan bod: wijzelf, anderen en onze omgeving. Maar centraal zal staan wat wij er zelf aan kunnen doen.

In de tweede les gaan we in op allerlei mogelijkheden om «het positieve» in onszelf en in onze omgeving te versterken. Denk daarbij aan: fijne ervaringen, waardevolle eigenschappen, een prettige omgeving, goede relaties, zinvolle doelen, activiteiten waaraan je voldoening ontleent (″flow″), of de bijzondere betekenis die je (achteraf) aan bepaalde gebeurtenissen toekent. Er zijn vaak veel meer kansen om het geluk te versterken dan je denkt!
(Tussen haakjes, valt je op hoe klein de rol van ′geld, macht en status′ hierbij is?

FunnyFellow

In de derde les draaien we het juist om en gaan we na hoe je «negatieve» zaken een plaats kunt geven. Een deel van onze narigheid komt voort uit de inhoud van onze eigen gedachten óf doordat we onze gedachten te serieus nemen. De invloed daarvan kun je verminderen.
Ook blijkt uit onderzoek
 – uit onze eigen ervaring weten we dat vaak ook – dat mensen zich ontzaglijk goed kunnen aanpassen. Een ziekte of een handicap voelen soms na een tijdje lang niet meer zo erg aan, als het aanvankelijk leek te zijn.
Maar soms blijft er niets anders over dan om tegenslag, zo goed en zo kwaad als dat gaat, te accepteren. In dat geval kan de aandacht voor het positieve dat er nog wél is, je daarbij helpen (= wat we bespraken bij de vorige les!).
We gaan samen na hoe je op de beste manier met negatieve dingen om kunt gaan, van bestrijden tot negeren tot accepteren en een plaats geven in je leven. Afhankelijk van de situatie kun je zo de beste ′strategie′ kiezen.

De vierde en laatste bijeenkomst brengen we alles bij elkaar en gaan het toepassen op het «met elkaar» gelukkiger worden. Maar ook: hoe kun je anderen helpen, met wat je zelf over geluk hebt geleerd?
Ook hier zijn er weer verschillende mogelijkheden. Soms hoef je niets te doen. Geluk is namelijk ′besmettelijk′. Zonder dat je er iets speciaals voor hoeft te doen, kun je anderen ermee aansteken.
We kunnen ook geluk delen: ons wederzijds laten opbeuren door mooie momenten of successen van anderen. Evenzo kunnen we bijv. anderen helpen om zélf vaker hun mooie ervaringen te gaan waarderen. Maar je kunt iemand anders net zo goed gelukkiger maken door hem of haar sterker te maken.
Opnieuw draait het om: kun je zien hoeveel mogelijkheden er zijn?

Wie dat wil, krijgt na afloop een prachtig certificaat; om te laten zien dat je deze cursus hebt gevolgd — en om je eraan te herinneren dat geluk vooral in jezelf zit  ;–)

Geluksdoctorandus Akshaya de GrootDe cursus wordt gegeven door drs. Akshaya de Groot (Geluksdoctorandus). Ik ben 57 jaar, ben ook de auteur van deze website, begeleid scholen en (overheids) organisaties op het gebied van geluk en geef les aan de Erasmus Universiteit in Sturen op Geluk, ofwel in geluk en beleid.
Ik heb een opleiding als docent en doe dit werk graag. Daarbij gebruik ik de wetenschap als een betrouwbare basis, vooral voor mijzelf. In de cursus houd ik het eenvoudig en probeer vooral die dingen eruit te pikken, waar je wat aan hebt.

P.S. Nu je hier toch bent, kun je deze site ook gebruiken om vast wat rond te snuffelen en meer te weten te komen over geluk!

P.S. Kwam je op deze pagina via de PEP-website en wil je je graag opgeven? Dan moet je toch echt weer terug.