De onzichtbare aanwezigheid van GELUK in de POLITIEK (1)

Geen dag van geluk, maar (bijna) een hele week van geluk. Deze keer drie korte blogs waarin geluksdoctorandus een week lang op zoek ging naar geluk in het nieuws. Je hoort het niet, je ruikt het niet en je ziet het niet. En dát, terwijl zoveel onderwerpen tot in de kern met geluk hebben te maken. Zoals: de financiële wereld.

Hoe doen onze financiële bestuurders het?
Dinsdag 19 maart. “De Nederlandse Bank (DNB) publiceert rapport over gedrag in de bestuurskamers van financiële instellingen”, luidt de kop van het persbericht. Het rapport heet ‘Leading by example’. Ik wil natuurlijk meteen weten wat de conclusies zijn, maar (hóógst ongebruikelijk bij een persbericht!): “de belangrijkste bevindingen… staan in het rapport”. Dus ga ik dat maar downloaden.
Maar nog vóórdat je het rapport openslaat, toont zich in deze voorzichtigheid al een stukje bestuurs- en communicatie-cultuur van de financiële wereld.

Dominant en op de inhoud gericht
De bevindingen zijn inderdaad niet mals: “Bestuurders van financiële instellingen hebben te weinig aandacht voor en zijn zich te weinig bewust van het eigen gedrag en van de groepsdynamische processen die van invloed zijn op prestaties en uitkomsten.” De bestuurders “sturen doorgaans niet bewust op de menselijke aspecten” en “zijn vaak alleen taak-/inhoudelijk gericht”. De onderzoeken van DNB “hebben aangetoond” dat “de dominante leiderschapsstijl” bij veel organisaties de stijl is, die de voorkeur heeft.

Is dat zo erg dan? Lees verder! 

Krachtige maatregelen bleken nodig, wegens risicovol gedrag
De Nederlandse Bank constateert dat er (hierdoor) bij diverse instellingen, wat betreft het leiderschap van hun bestuurders, sprake was van “risicovol gedrag”. Deze instellingen hebben dan ook (uiteraard onder druk van DNB) “doorgaans krachtige maatregelen genomen”, tot “personele wisselingen in de top van de organisatie”, “versterking van de corporate governance” of zelfs “wijziging van de strategie” aan toe. Nou, dat doe je niet zomaar!
Man en paard worden in dit algemene verslag echter niet genoemd. Bovendien wordt benadrukt dat er onder de onderzochte 30 banken, verzekeraars en pensioenfondsen ook “een aantal” goede voorbeelden zijn.
Vrij vertaald: nee, het glas is niet driekwart leeg, het is een kwart vol!

Handige ljjstjes
Het rapport beschrijft in vier schema’s de bevindingen op het gebied van leiderschap, besluitvorming, groepsdynamiek en communicatie. De schema’s geven ook aan wáárom “autoritair leiderschap” of een “onheldere taakverdeling” niet werken en geven voorbeelden van hoe het wel zou moeten.

Waar ken ik die schema’s toch van? Ja, ik weet het weer! Ze lijken op de lijstjes uit het boek ‘Leadership for Dummies’. Handig, inderdaad. Maar als dit de lesstof is voor topmanagers???

Softe dingen zijn nuttig, want ze leveren resultaat op
Geen woord over geluk. Sterker nog, alle inzichten over de softe factoren worden steevast uitgeluid met een bijzin over de bijdrage ervan aan de resultaten en uitkomsten, of anders wel de effectiviteit en de financiële gevolgen. Maar dat is natuurlijk didaktisch bedoeld: anders blijven de dames en heren niet bij de les.
Schijnbaar gaat het ook helemaal niet over geluk. Maar er ligt wel een beeld van geluk aan een dergelijke managementstijl ten grondslag. Geluk is daarin een mooi getal op je bankrekening of een hoge plaats op de aperots (of beide). Geluk is daarin niet: samen iets moois bereiken met aandacht voor alle betrokkenen.
Leg dit verslag voor aan een organisatiekundige met een klein beetje verstand van geluk, en die zal de ogen ten hemel opslaan. Niet over DNB natuurlijk, maar over deze nu officieel door De Nederlandse Bank zelf geconstateerde leiderschapscultuur.

Samengevat, nu met het geluk erbij:
De leiders van financiële instellingen hebben in meerderheid jarenlang geen aandacht voor geluk (en aanverwante softe zaken) gehad. Ons land vindt dat gevaarlijk. Zozeer zelfs, dat deze mensen nu van De Nederlandse Bank verplicht een cursus Leiderschap voor Dummies krijgen aangeboden.

Ging dit verhaal dus over geluk? Natuurlijk!
Op naar de volgende, over een heel ander onderwerp.

Dit bericht is geplaatst in Economie, Politiek. Bookmark de permalink.