Goede reden een recessie te vermijden: “We worden er dubbel ongelukkig van”

Dit zegt de winnaar van de Ruut Veenhovenprijs, de Belgische onderzoeker Jan-Emmanuel de Neve, die is verbonden aan de Universiteit van Oxford. “We denken altijd dat een recessie op lange termijn maar een golfje is in de economische groei. Maar tijdens een recessie gaat het geluk 2x zo hard naar beneden als het bij een even grote fase van economische groei omhoog gaat.”

Jan-Emmanuel-de-Neve vertelt in zijn dankrede bij het winnen van de Ruut-Veenhovenprijs dat geluk bij een recessie 2x zo hard daalt, als het omhoog gaat tijdens een periode van economische groei.Geluk in tijden van crisis
Dat liet hij in zijn dankrede zien, aan de hand van onderzoek in tal van landen over meerdere crisisperiodes.
De uitkomst lijkt op wat Nobelprijswinnaar Kahneman en de psycholoog Tversky ontdekten over loss aversion (= mensen vinden een verlies veel erger dan zij een tegenovergestelde winst van gelijke grootte prettig vinden).
De Neve en zijn mede-auteurs tonen nu aan dat een soortgelijk verschijnsel ook op macro-economisch niveau plaatsvindt.
“En terwijl het bij Kahneman en Tversky draait om de vraag hoe mensen iets inschatten, gaat het in ons onderzoek over de feitelijke uitkomsten.”

Recessie vermijden door minder risico
Dat is maatschappelijk uiterst relevant: “Als we willen dat economische groei in ‘meer geluk’ uitmondt – anders heeft groei immers weinig zin –, moeten politici en economen het risico op een recessie zo klein mogelijk maken”, adviseert De Neve. “Want daardoor verdwijnt de winst aan geluk weer bijna helemaal.” Liever wat langzamer groeien, maar met minder risico, blijkt op grond van dit onderzoek een heel rationele strategie. Lees verder

Geplaatst in Beleid, Economie, Onderzoek | Getagged , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Baanbrekend rapport van het Britse parlement ziet ‘welbevinden’ als centraal thema in politiek en beleid

Dit verhaal is al een jaar oud – en er was destijds geen krant die erover schreef… –, maar nu in Nederland net een parlementaire commissie Brede Welvaart is geïnstalleerd, is het opeens heel actueel!

• Politieke partijen moeten in hun verkiezingsprogramma’s opnemen hoe zij het welbevinden van hun kiezers willen bevorderen en hoe zij dit gaan monitoren.
• Zij moeten ook zeggen hoe zij tegen ongelijkheid op dit gebied aankijken.
• Bij nieuw beleid moet altijd worden nagegaan welke effecten dit heeft op het welbevinden van de daarbij betrokken groepen.
• Alle ministeries moeten beschikken over analisten op het gebied van welbevinden.

Cover van het rapport Wellbeing in Four Policy AreasDeze baanbrekende aanbevelingen zijn afkomstig van een brede commissie uit het Britse parlement, de All-Party Parliamentary Group on Wellbeing Economics. Ze zullen volgens het rapport, in vergelijking met nu, leiden tot effectiever beleid, met een sterkere samenhang tussen de verschillende departementen, en betere resultaten.

Van links tot rechts deed mee
Dit rapport Wellbeing in four policy areas is de kroon op drie jaar werk en intensieve gesprekken met deskundigen. Op 14 oktober is het officieel gepresenteerd. Op vier verschillende gebieden gingen de parlementariërs na hoe ‘welbevinden’ als doel van beleid, en bij de beoordeling van beleid, een rol kan spelen.

Die terreinen zijn:
– arbeidsmarktbeleid;
– stadsplanning en verkeer;
– mindfulness in zorg en onderwijs;
– kunst en cultuur.
Ze worden hieronder besproken. Lees verder

Geplaatst in Beleid, Bruto Nationaal Geluk, Economie, Politiek | Getagged , , , , , , , , , | Één reactie

Hoe belasting gelukkig maakt: zo win je een toekomstige Nobelprijs

Collage om het idee uit te drukken dat belastinghervorming tot groter geluk kan leiden.

 

Belastinghervorming kan best interessant zijn. Daar stond het opeens: midden in het rapport op pagina 51. De ideale manier om belasting te heffen. Hier ligt de kiem van een toekomstige Nobelprijs in de economie verborgen, dacht ik meteen. Maar eerst de rest van het verhaal.

Denktank over sociale vooruitgang 
Vorige week schreef ik dat media en politici in Europa er nog steeds niet in slagen het grote verhaal rond geluk aan de man te brengen. Hoe verfrissend is het dan als je merkt dat er organisaties zijn die het onderwerp ‘geluk in de politiek’ gewoon recht voor zijn raap op de agenda zetten. Zoals het Legatum Institute uit Groot-Brittannië met het rapport Well-Being and Policy.

Het Legatum Instituut is een volwaardige, onafhankelijke denktank over sociale vooruitgang. Nederland en België kennen dit soort organisaties niet. Engeland heeft er minstens twee. Die andere is natuurlijk, zoals iedereen zal weten die dit gebied kent, de National Economics Foundation (NEF).

Sturen op geluk voor beleidsmakers
Het doel van het rapport Well-being and Policy is “om beleidsmakers meer inzicht te geven in hoe zij gegevens over geluk (in de zin van welbevinden) kunnen gebruiken om beleid te verbeteren en welvaart te bevorderen.” De schrijvers zijn de voormalige Britse topambtenaar Lord Gus O’Donnell, de directeur van het statistisch bureau van de OESO Martine Durand, en drie bekende onderzoekers: Angus Deaton, David Halpern en Richard Layard.
In ongeveer 75 bladzijden wordt in beleidstaal op een rijtje gezet wat er in het bestuur verandert, wanneer de overheid subjectief geluk serieus neemt.
Volgens Geluksdoctorandus is dit het beste rapport op dit gebied tot nu toe. (Vergelijk het bijv. met Subjective Well-Being and Social Policy van de Europese Commissie uit 2010.) Lees verder

Geplaatst in Beleid, Economie | Getagged , , , , , , , , , , | Reacties staat uit voor Hoe belasting gelukkig maakt: zo win je een toekomstige Nobelprijs

Waarom ons Bruto Nationaal Geluk niet uit Bhutan hoeft te komen

Ergens in een klein ongerept landje achter de duinen…
Sorry, in de majestueuze Himalaya’s — daar weet men werkelijk wat geluk is…
Waar of niet waar?

Maak kennis met Bhutan en het Bruto Nationaal Geluk — wat is fictie en wat is werkelijkheid?

Trongsa Dong in Bhutan (with thanks to Christopher Fynn for the Creative Commons Licence)

 met dank aan Christopher Fynn voor deze prachtige foto

  • In 1972 introduceerde koning Jigme Singye Wanchuk van Bhutan het begrip Bruto Nationaal Geluk als leidraad voor de ontwikkeling van zijn land.
  • In 2004 vond in Bhutan de eerste International Conference on Gross National Happiness plaats met Nederlandse financiële steun. Het idee daarbij was dat Bhutan met deze ideeën iets kon teruggeven voor de geldelijke steun.
  • Op 19 juli 2011 nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op initiatief van Bhutan een resolutie aan die de VN een rol toekent bij het ontwikkelen van betere indicatoren voor welzijn en geluk.

Hoe je het wendt of keert, Bhutan is een van de voortrekkers bij het internationaal op de kaart zetten van het thema Bruto Nationaal Geluk. Ook in Bhutan zelf speelt ‘geluk’ een centrale rol bij het richting geven aan de nationale ontwikkeling. Kom daar eens om bij andere ontwikkelingslanden.

Bhutan wordt dan ook vaak als voorbeeld genoemd voor een rijk, maar materialistisch land als Nederland, dat nog steeds vooral op basis van het Bruto Nationaal Product zijn koers zou uitzetten. Op de achtergrond speelt dan de gedachte mee dat de Bhutanezen, anders dan wij, allang hebben begrepen dat ons geluk niet van zozeer van geld, alswel van andere zaken afhankelijk is.
Het gevaar van dit beeld is echter dat we in een idyllisch sprookje gaan geloven, waarmee we het streven naar geluk in ons eigen land niet verder helpen.

Lees verder

Geplaatst in Politiek | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Van aktetas naar gelukskoffer

Clara den Boer: “Omdat we in de toekomst andere leiders nodig hebben”

Clara-den-Boer-(Utrecht)Ze is blond, opgewekt en klein van stuk. Op het eerste gezicht vind ik haar vrolijke verschijning meteen passen bij iemand die gelukslessen geeft aan kinderen. Maar Clara den Boer heeft een andere achtergrond. Als psychologe geeft zij al jarenlang leiderschapstrainingen in het bedrijfsleven.
Het viel haar op wat veel managers van nu allemaal níet weten…

 

— en dáár wil zij met de lessen van Gelukskoffer graag wat aan veranderen. 

“Zulke simpele vragen komen niet aan bod”
In 2009 richtte Clara den Boer samen met Anke Appel Gelukskoffer op, een bedrijf met als kernproduct gelukslessen, die bijdragen aan een positieve emotionele ontwikkeling van kinderen. Samen met haar ga ik terug naar het begin, de allereerste aanleiding, die voortkwam uit haar leiderschapstrainingen:
“De meeste managers weten bijvoorbeeld heel goed welke factoren de omzet vergroten, merkte ik, maar op vragen als ‘wie ben je?’, ‘waar droom je van?’, ‘waar ben je goed in?’ konden ze vaak geen antwoord geven. Ik vroeg me af waarom het zo moeilijk kon zijn op zulke simpele vragen antwoord te geven.”
“En ik keek naar mijn zoon Timon van toen nog 11, in groep 7, en ik dacht: wat leert híj daar eigenlijk van?” Ook op Timon’s school kwamen dit soort vragen nauwelijks aan bod. Lees verder

Geplaatst in Geluksinitiatief, Onderwijs, Opvoeding, onderwijs en kinderen, Positieve Psychologie | Getagged , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Geluk en onderwijskwaliteit: geluk als maatstaf voor de kwaliteit van onderwijs en als deel van het leerplan (curriculum)

Kwaliteit-van-onderwijsOp 25 juni vond in Nieuwegein een groot congres plaats over de Kwaliteit van het Onderwijs. 500 Mensen deden er aan mee. Ik was daar een van. Een aantal essays ter voorbereiding wierpen een brede blik op de taken en uitdagingen van het onderwijs. Slechts één woordje ontbrak daarin. En dat is geluk. Terwijl dit nu net zo’n mooie focus had kunnen zijn. In deze blog laat ik zien op welke manier het huidige en toekomstige geluk van de leerlingen een leidraad voor onderwijskwaliteit kan zijn.

Lees verder

Geplaatst in Onderwijs, Opvoeding, onderwijs en kinderen, Wetenschappelijk onderzoek naar geluk | Getagged , , , | Een reactie plaatsen

21 mei Europese presentatie van het World Happiness Report

Richard-Layard-kosten-baten-analyse-in-termen-van-gelukMenig econoom en beleidsambtenaar kent zijn naam. Ooit stelde Richard Layard namelijk hét handboek voor kosten-baten-analyse samen. Een handboek, waarmee je zo goed mogelijk kunt uitrekenen wat overheidsbeleid ons kost en oplevert. Inmiddels is hij van mening dat je dat beter in termen van geluk dan in geld kunt uitdrukken. Op donderdag 21 mei in Rotterdam zal hij vertellen waarom. 

Die middag vindt vanaf 12.30 in de Forum-zaal van de Erasmus-universiteit de Europese presentatie plaats van het World Happiness Report 2015. Alledrie de hoofdauteurs, John Helliwell, Richard Layard en Jeffrey Sachs zullen daarbij aanwezig zijn (de laatste per video). Ook jij bent welkom! De toegang is gratis, mits na aanmelding.

Prof. Helliwell zal ingaan op de oorzaken van het geluk van landen, en welke ontwikkelingen daarin de laatste jaren plaatsvinden, Hoe komt het bijvoorbeeld dat uitgerekend Nederland, dat het altijd zo goed deed, op de ranglijst is gedaald?

Professor Layard zal bespreken hoe je geluk in kunt zetten als beleidsinstrument en -doel. Hij presenteert daarbij een nieuwe kijk op kosten-baten-analyse, die vorig jaar voor het eerst was te vinden in het Legatum-report dat ik toen hier besprak. 

Andere sprekers zijn: 
– Prof. dr. Ruut Veenhoven, verbonden aan EHERO (kennis- en expertisecentrum voor geluksonderzoek), zal een presentatie geven over geluk en ontwikkeling.
– dr. Martijn Burger, universitair docent industriële en regionale economie aan de Erasmus School of Economics, en Elena Lanchovichina van de Wereldbank gaan na of de Arabische lente voorspeld had kunnen worden aan de hand van gegevens over geluk in plaats van het bbp.

Een evenement dus om in je agenda te noteren! (Mits na aanmelding.)

Hier kun je het World Happiness Report 2015 downloaden; inclusief het hoofdstuk van Richard Layard en Gus O’Donnell: How to Make Policy when Happiness is the Goal.

Geplaatst in Beleid, Bruto Nationaal Geluk, Geluksonderzoek | Getagged , , , , , , | Een reactie plaatsen

Moet je op school leren gelukkig te zijn of leren voor een beroep?

Rinka van Zundert: “Het is niet ‘of… of…’ maar ‘en… en…’.”

Een school die kinderen kan leren gelukkig te zijn, begint met een gelukkig lerarenteam.
Met haar bedrijf Leer- en Veerkracht biedt pedagoge dr. Rinka van Zundert hiervoor sinds kort een begeleidingstraject aan, dat is gebaseerd op principes uit het wetenschappelijk geluksonderzoek. Geluksdoctorandus was benieuwd naar haar aanpak.

Foto dr. Rinka van ZundertOp het moment dat ik haar spreek, is de voorbereidende fase nog maar kort achter de rug. “Ik zit bijna constant buiten mijn comfortzône”, zegt ze opgewekt. Ze mag dan gepromoveerd zijn en al jaren met positieve psychologie en pedagogie bezig zijn, maar zaken als marketing, een website en een ondernemingsstrategie waren tot voor kort nieuw voor haar.
“Ik vind het leuk iets nieuws op te zetten, dat er nog niet is.” Zelfs “waarvan je nog niet weet of het gaat lukken.”

Zij heeft dan ook een doel dat kan inspireren.

Van Zundert: “Wanneer aandacht voor geluk en welbevinden in het onderwijs gewoon worden, kan dit zo’n grote bijdrage leveren aan een betere samenleving. Dat is iets waar ik echt in geloof.”

Hoe ben je hiertoe gekomen?
Het thema geluk op school komt voor haar niet uit de lucht vallen, al heeft ze op weg ernaartoe wel een aantal omwegen gemaakt.
“Op mijn 16e was ik al geïnteresseerd in persoonlijke ontwikkeling. Vanaf mijn studietijd werd dat serieuzer en verdiepte ik mij verder in dingen als zelfhulp. Meditatie voor kinderen vond ik bijv. ook interessant. Daar werd toen nog een beetje om gelachen.”

Uiteindelijk besloot ze dus maar te promoveren op… stoppen met roken bij adolescenten. (“Hoe klassiek!”, kan ik niet nalaten te denken. Ook de bekende geluksonderzoekers Martin Seligman en Ed Diener zijn door hun academische omgeving eerst op het spoor van problemen gezet, voordat ze – jaren later – hun echte interessen gingen volgen.)

Naast haar promotie volgde ze een coachingsopleiding: “Daar leerde ik simpele dingen om goed in je vel te zitten. Waarom heb ik dat vroeger niet gewoon op school geleerd?, vroeg ik mij af. Dat had ik zo goed kunnen gebruiken!”

Wat kunnen wij leren van het buitenland?
Na haar promotie werd het interessanter. Van professor Rutger Engels (nu voorzitter van het Trimbos Instituut) kreeg Van Zundert de kans de eerste Master-variant in Nederland voor Positieve Psychologie op te zetten. Ze bestudeerde projecten rond geluk op scholen in het buitenland en deed onderzoek naar de effecten van een Nederlands programma, dat daarop was gebaseerd. Dit heet “Op Volle Kracht” en heeft als doel de psychische veerkracht van leerlingen te versterken. (Het werkt. Maar alleen bij meisjes met depressieve symptomen, dus niet als algemene preventie.)

Ze las ook over scholen die in zijn geheel (dus niet slechts via een enkel vak of programma) geluk probeerden te bevorderen, zoals de Geelong Grammar School in Nieuw-Zeeland, om te leren hoe men daar te werk ging. “Toen dacht ik, dat wil ik ook!”

Traject voor de hele school
Vanaf zomer 2013 geeft ze daarom zelf training en begeleiding aan scholen. “Ik kan inmiddels goed advies geven over de programma’s die ze kunnen gebruiken.” Maar wat zij eigenlijk wil, is dat de inzichten uit die programma’s aan de school als geheel ten goede komen. “Wanneer de docenten hun werk met plezier doen, zijn de leerlingen volgens onderzoek eveneens gelukkiger. En het ziekteverzuim daalt ook nog eens.”

Basistraject-Leer-en-Veerkracht-voor-scholen

Van Zundert ontwikkelde daartoe Het Leer- & Veerkracht Traject. Het begint met een Inspiratieworkshop voor alle medewerkers, daarna een (meer uitgebreide) Teamtraining, gevolgd door bijv. een Workshop in de Klas en een speciale Ouderavond. Parallel daaraan adviseert en begeleidt ze de leiding van de school rondom het hele traject.

Een cultuur waarin aandacht voor welbevinden gewoon is
“Een van de doelen is dat er een cultuur op school ontstaat, waarin het onderwerp welbevinden heel gewoon is. Wanneer daar van nature aandacht voor is, zie je het veel eerder als het eens minder goed met iemand gaat; dan is het vanzelfsprekend daarover te praten en er iets aan te doen.”

Ook is het volgens haar goed mogelijk om thema’s als geluk en welbevinden in andere lessen in te vlechten. “Een bekende geluksbevorderende oefening is om dankbaarheid te stimuleren door een brief te schrijven aan iemand aan wie je veel te danken hebt.” (Het schrijven en je bewustworden van de dankbaarheidsgevoelens is daarbij belangrijker dan het verzenden van de brief, al mag dat natuurlijk best.) “Waarom zou je zo’n brief niet in het Engels kunnen schrijven?”

Gedachtenkracht in de geschiedenis
Nog een voorbeeld: “Bij het vak Geschiedenis kun je dan weer bij uitstek de kracht van gedachten zien, en de invloed ervan op emoties en handelingen, zowel positief en negatief.”

“Weer een ander geluksthema, zoals oog hebben voor iemands goede eigenschappen, zou je net zo goed in een tekening kunnen uitdrukken als in een tekst. Zo zijn er legio mogelijkheden, wanneer docenten eenmaal beseffen wat er bij geluk en veerkracht en rol speelt en hoe je dat kunt stimuleren.”

Kinderen leren gelukkig te zijn, is dus een taak voor de hele school. “Het is niet ‘óf…of…’ ”, besluit zij, “maar ‘en… en…’. We hoeven niet te kiezen tussen een opleiding die iemand goed op een beroep voorbereidt en een school waarvan je gelukkig wordt. Het kan heel goed samengaan!”

Meer over het programma Leer- en Veerkracht kun je hier vinden.

Dit interview maakt deel uit van de serie Samen de Gelukkige School van de Toekomst creëren. Volgende keer: Clara de Boer over het succes van De Gelukskoffer.

Geplaatst in Geluksinitiatief, Onderwijs, Opvoeding, onderwijs en kinderen, Positieve Psychologie | Getagged , , , | Een reactie plaatsen

Universitair programma Sturen op Geluk ook mijlpaal voor Geluksdoctorandus

Waaraan meet je het succes af van een website?
Aan het aantal bezoekers? (Meer dan 1000 voor de blog over Geluksdag 2015.)
Het aantal abonnees? (Wekelijks een paar erbij.)

Of ook aan andere ontwikkelingen waar je dankzij die website aan kunt bijdragen?
Mede door deze website draag ik nu bij aan een bijzondere ontwikkeling: het eerste universitaire onderwijsprogramma over geluk en beleid in Nederland!
Of in Europa. Of misschien zelfs wijder…

Sturen-op-Geluk-folderOverheid en (semi) publieke sector 
Het heet Sturen op Geluk in het Publieke Domein, en is een zogeheten Executief Programma van 9 volle dagen, verspreid over 4 maanden, “PE-punten” (voor Permanente Educatie) inbegrepen.
Het is bedoeld voor beleidsmakers, beleidsadviseurs, beleidsbeïnvloeders en politici, bijv. gemeenteraadsleden, fractiemedewerkers, leden van het wetenschappelijke of het partijbureau.
De inhoud is partijpolitiek neutraal. Met prof. dr. Frank van Oort (ruimtelijke economie) en geluksprofessor Ruut Veenhoven ga ik dit programma geven in het kader van de Erasmus School of Accounting and Assurance (ESAA, Erasmus Universiteit).

Hoe is dit tot stand gekomen?

Het onderwerp geluk is beleidsrijp geworden
Het onderwerp geluk (c.q. welbevinden of kwaliteit van leven) is inmiddels, na zo’n dertig à veertig jaar (!) wetenschappelijk onderzoek, beleidsrijp geworden. Dat mag natuurlijk ook wel. In gewone geluksboeken of in de krant merk je daar weinig van. In betrekkelijke rust – maar zeker niet in het geheim! – gaan economen, politieke wetenschappers en bestuurskundigen echter al een aantal jaren na hoe geluksonderzoek zich in beleid laat vertalen. Dat gaat niet vanzelf. Het betekent dat er belangrijke aannames, denkmodellen en rekenmodellen, bijv. bij kosten-baten-analyses of bij beleidsevaluatie, moeten veranderen.

In de blogs en long reads op Geluksdoctorandus, heb ik (als een van de weinigen) deze ontwikkeling nauwgezet gevolgd. Uit een ander deel van mijn leven breng ik ervaringen mee als onderwijs ontwerpen of werken voor de overheid en de zorg. In samenspraak met prof. Veenhoven en een team van EHERO (Erasmus Happiness Economics Resesarch Organisation) en ESAA ontstond vervolgens het plan een nieuwe leergang te ontwikkelen.

Brug tussen wetenschap en praktijk
De opzet van Sturen op Geluk in het Publieke Domein bouwt voort op de succesvolle ervaring die EHERO en ESAA de afgelopen jaren opdeden met Rendement van Geluk – zoals inspirerende locaties, en gastsprekers uit wetenschap en praktijk. (De prijs is voor sommigen misschien schrikken – hij past niet in je huishoudbudget –, maar komt overeen met die van vergelijkbare opleidingstrajecten zonder subsidie.)

Terwijl Rendement van Geluk zich vooral richt op geluk binnen organisaties, gaat
Sturen op Geluk over wat het beleid van een organisatie voor de wereld daarbuiten kan betekenen. In beide gevallen is daar een Masterclass Grondslagen van Geluk bij inbegrepen, die deelnemers in 5 dagdelen up to date brengt over het bestaande geluksonderzoek (de Masterclass kan ook apart worden gevolgd).

Platform en uitkijkpost
Zo heeft deze website – als uitkijkpost en als platform om in het zicht van iedereen over deze nieuwe ontwikkelingen te leren en te schrijven – aan de komst van dit universitaire programma bijgedragen.

Hoe dat werkt, wordt prachtig uitgedrukt in de zin “A journalist is a person who gives himself an education in public” — een citaat dat ik mij nog van vóór het bloggerstijdperk kan herinneren. Hoeveel journalisten doen dit tegenwoordig nog?
Of gaan gespecialiseerde bloggers die rol overnemen?

Op deze manier zal ik blijven doorgaan met ‘leren’, met het volgen en in een context plaatsen van ontwikkelingen op geluksgebied, om die met iedereen die dat interessant vindt te delen.

Als je je nog eens afvraag of de wereld er beter uit zou zien, wanneer bestuurders en politici zich vaker door ons geluk laten leiden? (En dan bedoel ik ook: met verstand!)
Je kunt daar nu zelf aan bijdragen: attendeer politici, ambtenaren of wellicht anderen in je omgeving op deze nieuwe opleidingsmogelijkheid en deel dit bericht — of, wie weet, wil je zelf wel aan die nieuwe leergang meedoen! 

Geplaatst in Beleid, Geluksonderzoek, Over de site | Getagged , , , , , , | Een reactie plaatsen

Samen met je collega’s naar een middag over geluk—iedereen naar een andere

Screenprint van de website voor het programma GelukWerkT

Idee voor organisaties die wakker willen blijven: beloon je medewerkers eens op een andere manier en stuur ze naar een workshop over geluk — die voor iedereen verschillend is. Zo hebben ze samen wat om over te praten!
Dit is althans een van de manieren waarop je het programma GelukWerkT kunt volgen, namelijk met een bedrijfsaanmelding. Die is niet persoonsgebonden, zodat je de plaatsen voor de verschillende bijeenkomsten onderling kunt verdelen.

Zes seminars (met twaalf workshops) en een congresdag
GelukWerkT houdt het komende jaar 6 seminars (elk met 2 workshops) en een dagcongres over werk en geluk in ruime zin van het woord. Daar horen ook zaken bij als: prestaties, betrokkenheid, vertrouwen, succes, delen en durven.
Het initiatief vindt plaats onder de vlag van Regio Academy en wordt georganiseerd door Chiel van der Linden.
Voor 695 euro kun je (alleen of als organisatie) aan het hele programma meedoen. Andere opties vind je op de website: geluk-seriousbusiness.nl.

Het is een veelzijdig pakket, met meerdere sprekers die vertellen over hun eigen ervaring met het in praktijk brengen van geluk op het werk; o.a. bij organisaties als Hutten (horeca en gastvrijheid) en het coöperatieve schoonmaakbedrijf Schoongewoon.

Programma

Maandag 18 mei 2015, 13.30-17.30 uur
Seminar GelukWerkT 1, Veghel (Hutten)

Het bedrijf als een sharing community, door Pascal Verheugd (Hutten)
Een bedrijf bestaat uit samenwerkers. Personen, die ook deel uitmaken van familie en andere netwerken. In een bedrijf dat – zoals Hutten – probeert het beste, leukste en gelukkigste bedrijf te zijn, sta je dan o.a. voor vragen als: Hoe maak je 1400 families deel van de werkgemeenschap? En hoe helpt moderne technologie daarbij?

Hoeveel succes durf jij aan?, door Erik During (JobImpuls)
Leidt succes tot meer geluk of geluk tot meer succes? Deze interactieve sessie zoomt in op beide vertrekpunten. Afhankelijk van het antwoord zul je andere keuzes maken binnen je organisatie.

Maandag 22 juni 2015, 13.30-17.30 uur
Seminar
GelukWerkT 2, Den Bosch (Verkadefabriek)

Talentmanagement: paardenkonten management, door Nus Waleson (Fontys)
Over talentenmanagement in plaats van competentiemanagement. Dit vraagt om out of the box-denken, zoals het opsporen van vanzelfsprekendheden (de “paardenkonten”), waarover binnen de organisatie niet meer wordt nagedacht.

WerkGeluk: Monitoring en Amplitie, door Chiel van der Linden (MultiplyHappiness)
Kun je geluk meten en monitoren? Wat kun je binnen een organisatie doen om geluk te versterken (amplitie)? Fundamentele vragen komen aan bod, naast praktijkervaringen met meetmethoden, waaronder de dagelijkse company-moodmonitor.

Maandag 21 september 2015, 13.30-17.30 uur
Seminar
GelukWerkT 3, Den Bosch (Verkadefabriek)

Zin in de Zaak: Van betekenis tot vitaliteit, door Wiro Kuipers (HumanCapitalCare)
Over ‘denken in betekenis’ en de achterliggende theorieen daarbij: van klassieke filosofie tot recente inzichten over de relatie tussen betekenis (purpose/meaning) en geluksbeleving (plus helderheid, strategie, marketing etc.).

Geluk van Binnenuit, door Remmelt Schuring (Schoongewoon)
Geluk is helend en komt van binnen. “Ik neem je vanmiddag mee in mijn persoonlijke verhaal, langs zakelijke successen en diepe dalen, evenals persoonlijke hoogte- en dieptepunten.” Voorbij de angst.

Maandag 19 oktober 2015, 13.30-17.30 uur
Seminar
GelukWerkT 4, Eindhoven (De Witte Dame, Fontys)

Geluk als levensdesign door Lieke van Stekelenburg (docent/onderzoeker bij Fontys)
Welvaartsgroei is geen vanzelfsprekendheid meer, overheden trekken zich terug en voorzieningen worden minder. Wat kunnen wij in een postmoderne samenleving nog leren van de filosofische levenskunst uit de klassieke tijd?

Geluk als dagelijks werk, door Chiel van der Linden (MultiplyHappiness)
“Wat we ook als organisatie doen, uiteindelijk is geluk gedrag van mensen, van jou en van mij, hier en nu.” Deze workshop gaat over de ‘micromomenten van geluk’ in het werk: gebaseerd op positieve psychologie, eigenwijsheid, ervaring en gezond verstand.

Woensdag 11 november 2015, 9.30-16.30 uur
Dagcongres GelukWerkT, Den Bosch (Verkadefabriek)

Het programma van het dagcongres is nog niet bekend, maar Bob Hutten, algemeen directeur van het bedrijf Hutten, zal in elk geval een van de sprekers zijn.

Maandag 30 november 2015, 13.30-17.30 uur
Seminar GelukWerkT 5, Den Bosch (Verkadefabriek)

GeluksGastVrijheid en het creëren van waarde door betekenisvolle momenten, door Pascal Verheugd (Hutten)
Geluk is het doen beleven van betekenisvolle momenten door je stakeholders. Dat is waarvoor je er bent als bedrijf, daarmee voeg je werkelijk waarde toe. Hoe kantel je je denken, zodat je gast (klant, medewerker) zich voortdurend gezien en blij verrast voelt?

Rendement van Geluk door Erik During (Jobimpuls)
Steeds meer onderzoek toont aan dat investeren in geluk loont. In een mix van feiten, cijfers en achterliggende theorieën wordt het rendement van geluk stapsgewijs uit de doeken gedaan.

Het zesde seminar wordt nog aangekondigd.
Meer informatie en aanmelding: geluk-seriousbusiness.nl.

Geplaatst in Geluksinitiatief | Getagged , , , | Een reactie plaatsen

Dag van Geluk – wat gebeurt er op 20 maart 2015 ?

Klik om de tekst te zien van de VN-resolutie voor een Internationale Dag van Geluk

Vrijdag 20 Maart 2015 wordt alweer de derde Internationale Dag van het Geluk, ofwel de Wereldgeluksdag van de Verenigde Naties, gevierd.
De resolutie om deze datum tot een Internationale Dag uit te roepen, werd op 28 juni 2012 unaniem aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York.
Hoewel alle landen, dus bijv. ook Nederland, België en Suriname, zichzelf hebben verplicht deze dag op gepaste wijze te vieren, gebeurt er van officiële zijde nog steeds niets.
Gelukkig komen er uit andere richtingen elk jaar meer initiatieven om de Dag van Geluk te vieren en het thema geluk onder de aandacht te brengen. Hieronder vind je een overzicht van de evenementen en initiatieven op geluksdag 2015.

Wat gebeurt er in 2015 op de Dag van Geluk? Lees verder

Geplaatst in Geluksinitiatief | Getagged , , , , , | Een reactie plaatsen

De volgende stap in #Onderwijs2032—hoe maken we van een prikbord vol ideeën een zinnige discussie?

Prikbord door Cornelia Durka en Birgit Vogel, Creative Commons licentie 2.5Dit artikel is een bijdrage aan de landelijke discussie #onderwijs2032 uit het perspectief van een gelukkige(r) schoolHier vind je de inleiding en een overzicht van de hele serie.

Januari 2015 is bijna om. Daarmee komt een voorlopig einde aan het debat over hoe ons onderwijs er rond het jaar 2032 uit zou moeten zien — althans aan de discussie via internet met de tag #onderwijs2032.
Het debat gaat daarna verder met bijeenkomsten van ouders, docenten en andere betrokkenen. Landelijk discussieleider wordt prof. dr. Paul Schnabel, die tot voor kort directeur was van het Sociaal-Cultureel Planbureau. In het najaar zal hij dan met steun van de landelijke Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) een “koersdocument” opstellen.

Maar hoe kom je van een prikborddiscussie – waarbij iedereen elektronisch een briefje in het karton pint – tot een zinvol beeld van het onderwijs als geheel? Laten we eens met Paul Schnabel meedenken over hoe het verder kan gaan. Lees verder

Geplaatst in Onderwijs | Getagged , , , , | 4 Reacties

De wereld in 2032 — wat er allemaal wél kan veranderen

Drawing-2032-(Collage-by-Geluksdrs-from-picture-CreatrixTiara(Flickr,CC-licence)

Drawing the Future of 2032, collage door Geluksdrs op basis van foto CreatrixTiara
(Flickr, Creative Commons licentie)

Dit artikel is een bijdrage aan de landelijke discussie #onderwijs2032Hier vind je de inleiding en een overzicht van de hele serie. Dit is een parallel-artikel over alles wat er tussen nu en 2032 niet zal veranderen.

Als we kinderen die nu worden geboren, willen voorbereiden op een toekomst in de wereld vanaf 2032 moeten we ongeveer achttien jaar vooruitkijken. Dat is een gok, maar laten we het eens proberen.

Om te oefenen, beginnen we met terugkijken. Van 1996 naar 2014 duurde ook achttien jaar. Wat is er in die tijd veranderd? Lees verder

Geplaatst in Onderwijs, Opvoeding, onderwijs en kinderen | Getagged , , , , | Één reactie